Undervisning

Undervisning

I 10. klasse skal eleverne have tre obligatoriske fag. Det er mundtlig og skriftlig dansk, matematik og engelsk.

Desuden skal eleven fra tre valgfagsgrupper, A, B og C, vælge et fag i hver gruppe. Bemærk at i faggruppe B er fysik/kemi og biologi ét fag.

Disse tre fag sigter, sammen med de fire obligatoriske skolefag, mod at forberede eleverne bedst muligt på den ungdomsuddannelse, som de skal fortsætte med efter deres  år i 10. klasse hos os.

I faggruppe A skal eleven vælge enten supplerende dansk, supplerende engelsk eller supplerende matematik.

I faggruppe B skal eleven vælge mellem enten tysk, fysik/kemi og biologi eller idræt og sundhed.

I faggruppe C skal eleven endelig vælge mellem mellem  Deutsches Sprachdiplom eller samfundsfag.

Undervisningedagen begynder ligesom for resten af skolen klokken 07.55, og slutter så klokken 13.20. Nogle skoleår kan sluttidspunktet imidlertid variere i forhold til de aktuelle buskøreplaner.