Støtteforening

Støtteforeningen "Venner af Skærbæk Realskole"

Skærbæk Realskole har en støtteforening som hedder “Venner af Skærbæk Realskole”. Foreningens formål er at medvirke til at skabe gode og inspirerende rammer for skolens elever for derigennem at styrke både det faglige og det sociale og menneskelige udbytte hos disse. I foreningens vedtægter anføres det blandt andet at:

Vi ønsker at bidrage til en positiv og berigende skoleoplevelsefor eleverne samt at styrke skolens faglige og sociale miljø.[…]”

Dette arbejde består blandt andet i at skaffe midler til at finansiere initiativer og projekter, herunder etablering af faciliteter, som almindeligvis ikke vil være mulige i forhold til skolens driftsøkonomiske rammer. Videre består det i at arrangere kulturelle og sociale arrangementer som er i tråd med foreningens formål.

Som elev og forældre på Skærbæk Realskole er man automatisk medlem af ’Venner af Skærbæk Realskole’, og kontingentet til foreningen på kr. 25,- årligt er indeholdt i skolepengebeløbet. Man bliver således ikke opkrævet yderligere for medlemsskabet.

Såfremt man måtte ønske ikke at være medlem af støtteforeningen, skal man give skolens kontor besked herom pr. mail på kontor@skaerbaek-realskole.dk. En opsigelse af medlemsskabet vil ikke medføre en reduktion i skolepengebeløbet.

Ud over elever og deres forældre kan også tidligere elever, forældre, bedsteforældre m.m. være medlem af foreningen. Disse kan tilmelde sig ved at indsætte kr. 50,- på Venner af Skærbæk Realskoles konto i Bredebro Sparekasse, reg.nr. 9839, kontonr. 8850856959, og angive sit fulde navn.

Man kan også tilmelde sig ved at overføre kr. 50,- via MobilePay til boksnummer 14513 , og angive sit fulde navn.

Betalingen på kr. 50,- er et engangsbeløb, og man er således medlem resten af sit liv.