Indskoling

0.  – 3.  kl. 

Vi holder til i hovedbygningen på Skolegade 13. Vi kender alle hinanden og leger hver dag sammen på kryds og tværs af klasserne:-)

Indskoling

Indskolingen er klasserne 0. til og med 3. klasse. Så begynder skolen. Der er mange nye ting som den enkelte elev både skal lære og forholde sig til. Ud over den første læsebog og den første matematikbog og hæfterne og alt det andet som skal op på bordet og tilbage i tasken og med hjem og med i skole igen, er det også her at den enkelte elev skal lære hvad det vil sige at være en del af et forpligtende læringsfællesskab. I indskolingen lærer eleven, hvad det vil sige at gå i skole, og det er her at nysgerrigheden og glæden ved at lære skal grundlægges. Men det er også her at eleven lærer at være en del af et fællesskab, hvor alle skal kunne trives.

– – –

“I tysk i 1. klasse spiller vi vendespil med farver og dyr og tal, og så har vi en bamse med hjemmefra. Så øver vi os i stå foran de andre og fortælle hvad den hedder – og det gør ikke noget at man kommer til at sige noget forkert.”

“I Natur og teknik kommer man vidt omkring. Der arbejdes både med kroppen, motion og sundhed. Men også fuglelivet ved Vadehavet og dele af Danmarks geografi arbejdes der med.”

Information

På Skærbæk Realskole starter kommende 0. kl. i et brobygningsforløb allerede i januar inden skolestarten i august. Én formiddag om ugen er de sammen med børnehaveklasselæreren på skolen og møder her alle de andre elever og lærere. Vores erfaring er, at en fælles skolestart for alle og et kendskab til skolen, de andre elever og lærerne giver en tryg og mere overskuelig skolestart for de nye skolebørn i august måned. 

Der er ofte ventelister på nogle af klasserne, så vil I være sikre på bl.a. en plads i kommende O. kl., skal I være tidligt ude.