Den internationale dimension

Den internationale dimension

På Skærbæk Realskole har den internationale dimension igennem mange år været en bærende søjle. Dette har udmøntet sig i tidlig sprogstart. Således har skolen siden årtusindeskiftet haft både engelsk- og tyskundervisning fra og med 1. klasse. Hertil kommer at skolen igennem årene har været og fortsat er involveret i udveksling med skoler i andre lande, både på bestemte klassetrin, men også ved at undervisere fra skolen har besøgt skoler i andre lande, ligesom skolen også har været vært ved besøg af udenlandske kolleger. Hertil kommer naturligvis skolerejserne, som i 7., 8. 9. og ikke mindst 10. klasse går til udlandet.

Den internationale dimension er i den form, som den praktiseres på Skærbæk Realskole, således med til at skabe et lærings- og undervisningsmiljø, hvor udsyn mod Verden og det at kunne begå sig på fremmedsprog bliver levendegjort for skolens elever.