Læsning og fortælling

Læsning og fortælling

På Skærbæk Realskole er læsekundskaber og fortællingen en afgørende del af skolens værdisæt. Når eleven behersker læsningen, ligger vejen åben til både at kunne fordybe sig i historier og i fortællinger, men også til at kunne tilegne sig viden om alverdens emner. For at fremme elevernes læselyst har vi eksempelvis adskillige gange om året læsebånd. Det består i at eleverne indskolingen og på mellemtrinnet hver morgen nogle uger i træk læser en halv times tid, enten sammen eller alene, og altid i en god og hyggelig atmosfære. 

Fortællinger er ud over at være underholdende, også veje til at forstå, hvem vi er hver især og i fællesskab. De er med andre ord spejle, vi livet igennem kan bruge til at blive kloge på livet og Verden. Derfor er fortællingen, både når eleverne lytter eller læser, eller når de selv skriver, en central del af skolegangen på Skærbæk Realskole.

Skolen har sin egen læsevejleder, som også screener og tester eleverne for ordblindhed i de yngste klasser.