Indmelding og priser

Indmelding og priser

Ønsker man at melde sit barn eller sine børn i på Skærbæk Realskole, kan det ske enten ved hjælp af den gule indmeldelsesformular som findes i øverst til højre på hjemmesiden, eller ved at man kontakter skolens kontor, enten på mailen kontor@skaerbaek-realskole.dk eller telefonisk på 74 75 11 24.

Skolepengene
Skolepengene udgør 1.385 kr. (0.-9.kl) og 1.535 kr. (10.kl) om måneden (inklusiv værkstedstimer for 0. til 3. klasse). Der betales i 12 måneder om året, og af hensyn til skolens administration skal der betales via pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).

For ét sfo-modul betales derudover 425 kr. om måneden. For to moduler betales 450 kr. om måneden og for tre moduler betales 495 kr. om måneden. Denne ordning gælder for alle skoledage. Deltagelse i skolefritidsordningen på skolefridage sker efter tilmelding til SFO-ansvarlig, Ingeborg. Vi skal oplyse, at skolefritidsordningen er lukket 3 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

Søskenderabat

  • For søskende nr. 1 gives der 250,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 2 gives der 500,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 3 gives der 900,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 4 og derover er betalingsfri.

 

Friplads
Der kan søges hel eller delvis friplads til skolepengene afhængig af husstandsindkomsten. Der søges på skema, der udleveres på skolens kontor. 

Befordring
Nogle af skolens elever benytter offentlig transport. Andre benytter en af skolens egne busruter, som er tilpasset den aktuelle elevgruppe. Yderligere oplysninger om transport kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller på skolens hjemmeside. I skoleåret 2023/2024 er der en årlig egenbetaling for elever på Bingo-busruten og på togkort for elever fra Esbjerg Kommune på kr. 1.000,-

Betaling ved rejser

Rejserne på de enkelte klassetrin fra 0. til 9. klasse betales af eleverne selv. Det betyder at man som forælder til en elev på skolen skal påregne en udgift til rejsen på det pågældende klassetrin. For rejserne på mellemtrinnet og især i overbygningen kan dette beløb strække sig op til nogle tusinde kroner for rejserne til Norge i 8. klasse og Berlin i 9. klasse.

For rejserne i 10. klasse gælder det at skolen i mange år har valgt at betalingen til rejserne i 10. klasse dels er delvist indeholdt i det forhøjede skolepengebetaling for 10. klasse, dels dækkes delvist af de såkaldte kostpenge som opkræves umiddelbart inden den pågældende rejse.