Noget helt særligt

Noget helt særligt

10. klasse på Skærbæk Realskole har i mange år været et skoleår karakteriseret ved en blanding af undervisning med et fagligt indhold på et vist niveau og så en række rejser i løbet af skoleåret. Rejserne indbefatter bl.a et sprogskoleophold i England af 14 dages varighed, en skitur til Østrig samt en kulturrejse til Spanien.

Med enkelte justeringer igennem årene har dette 10. klassestilbud vist sig at være fantastisk for især de elever, som efter 9. klasse enten har haft behov for at modnes fagligt og menneskeligt, inden de skulle videre på en ungdomsuddannelse. Men også elever, som har haft lyst til at prøve kræfter med det at rejse og til en vis grad klare sig selv, har haft et fantastisk udbytte af 10. klasse på Skærbæk Realskole.

Hvert år i midten af januar måned afholder skolen en informationsaften om 10. klassestilbuddet. Denne aften fortæller skolens ledelse og undervisere om, hvad et 10. klassesophold indeholder, og hvad det kan betyde for den enkelte elevs udvikling. Hvor og hvornår informationsmødet finder sted, bliver offentligtgjort i løbet af efteråret. Typisk er det onsdagen i midten af januar.

Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen, hvis man måtte have lyst til at høre nærmere om, hvad et 10. klassesophold på Skærbæk Realskole kan tilbyde.

Brobygning, vejledning og videre fra Skærbæk Realskole

I 10. klasse skal eleverne i brobygning på de forskellige ungdomsuddannelser. Forløbet strækker sig over en uge. I dette skoleår ligger brobygningsforløbet i uge 47. Når tidspunktet nærmer sig, vil der blive udsendt yderligere information.

På Skærbæk Realskole har vi vores egen ungdomsvejleder, og denne vil i løbet af skoleåret tilbyde individuel vejledning til hver elev i 10. klasse. Desuden har vi et samarbejde med de øvrige vejledere i Tønder Kommune. Det betyder, at vi kan give dig et godt grundlag at træffe dit ungdomsuddannelsesvalg på. 

Skole-hjemsamtaler

På Skærbæk Realskole har alle man på alle klassetrin to årlige skole-hjemsamtaler: en i efteråret og en i det tidlige forår. Datoerne herfor ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, men de vil typisk ligge i slutningen af november/begyndelsen af december og i slutningen af februar/begyndelsen af marts.

I 10. klasse har vi endvidere en indledende forventnings- og afstemningssamtale i begyndelsen af skoleåret. Det har vi, fordi vores 10. klasse på én gang samler en masse elever fra forskellige skoler, elever med forskellige skoleerfaringer og forskellige indstillinger til det at gå i skole; og fordi tiden i 10. klasse er forholdsvis kort, er det vigtigt at få skabt en fælles forståelse hos elever og forældre for, hvad vores 10. klasse har at byde på og står for.