Profil

Profil

På Skærbæk Realskole undervises der i alle fag og områder, som er gældende for grundskoleområdet, men derudover er vores særlige profil:

  • Tidlig læseindlæring
  • Bevægelse og Motorik – fysiologi og indlæring
  • Den internationale dimension, herunder tidlig sprogindlæring

 

Læseindlæring i indskolingen, i mellemgruppen og i overbygningen

Vi arbejder på hele tiden at udvikle vores læse- og skriveindlæring. Vi vil gerne have de nyeste erfaringer og forskningsresultater med som baggrund for vores læseindlæring her på skolen, og derfor bruger vi både tid og økonomiske ressourcer på lærernes efteruddannelse inden for dette område. I vores planlægning indlægger vi flere gange om året intensive læsekurser fra en til to ugers varighed for eleverne fra børnehaveklassen til 6. klassetrin. På samme måde indlægger vi intensive kurser i matematik og i sprog.

Bevægelse og motorik

På Skærbæk Realskole har vi fokus på bevægelse og motorik på især. Særligt i 0. klasse lægges der vægt på at styrke det enkelte barns motoriske udvikling. Dette sker blandt andet fordi den motoriske udvikling er med til at styrke barnets evne til lære generelt. 

Den internationale dimension, herunder tidlig sprogindlæring

På Skærbæk Realskole har den internationale dimension igennem mange år været en bærende søjle. Dette har udmøntet sig i tidlig sprogstart. Således har skolen siden årtusindeskiftet haft både engelsk- og tyskundervisning fra og med 1. klasse. Hertil kommer at skolen igennem årene har været og fortsat er involveret i udveksling med skoler i andre lande, både på bestemte klassetrin, men også ved at undervisere fra skolen har besøgt skoler i andre lande, ligesom skolen også har været vært ved besøg af udenlandske kolleger. Hertil kommer naturligvis skolerejserne, som i 7., 8. 9. og ikke mindst 10. klasse går til udlandet.

Den internationale dimension er i den form, som den praktiseres på Skærbæk Realskole, således med til at skabe et lærings- og undervisningsmiljø, hvor udsyn mod Verden og det at kunne begå sig på fremmedsprog bliver levendegjort for skolens elever.