SFO

Skolefritidsordningen

Skærbæk Realskoles fritidsordning har åben fra kl. 06.15 til kl. 16.30 (fredag kl. 16.00).

Skolefritidsordningen er lukket mellem jul og nytår. 
I sommerferien har sfo´en lukket i ugerne 28, 29 og 30.
SFO´en holder åbent i alle andre ferier ud over de ovennævnte, uanset antallet af tilmeldte børn.

I forbindelse med ferier sendes en besked ud på intra, hvor man kan tilmelde sit barn i det tidsrum, man  måtte have behov for.

Det er vigtigt, at fristen for tilmelding overholdes, så SFO’en har mulighed for at planlægge dagene.

OBS
SFO’en har igennem årene erfaret, at nogle forældre indimellem får behov for, at deres barn kan blive en time i SFO efter skoletid. Derfor er det muligt i nødstilfælde at kunne købe en time. 
Prisen vil være 50 kr. pr. time og SFO-personalet skal selvfølgelig have besked herom, og gerne i god tid.

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldinger til og udmeldinger fra SFO sker ved henvendelse til skolens kontor på tlf. 7475 1124

Moduler & Priser

Man kan efter behov vælge moduler:

  • Modul 06.15 – 07.55 (inkl. fælles morgenmad)
  • Modul 13.50 – 15.00
  • Modul 15.00 – 16.30 (fredag til kl. 16.00)

Prisen pr. måned for:

  • ét modul 425 kr.
  • to moduler 450 kr
  • tre moduler 495 kr.

Aktiviteter