Bestyrelsesmedlemmer

Skærbæk Realskoles bestyrelsen består ved konstueringen onsdag den 12. juni 2024 af følgende personer:

Formand:                                 Kenneth Petersen

Næstformand:                         Mette Ostwald Pendorff

Sekretær:                                 Elisabeth Degn

Bestyrelsesmedlem:                 Dennis Kramer

Bestyrelsesmedlem:                 Mogens Frisk

Bestyrelsesmedlem:                 Torben Lund

Bestyrelsesmedlem:                 Thorkild Lorenzen

Suppleant:                                    X

Suppleant:                                    X