Mellemtrin

Mellemtrinnet er 4. til 6. kl.

Mellemtrin

Mellemtrinnet er klasserne 4. til og med 6. klasse. Så er skolen i fuld gang, og den enkelte elev ved, hvad det vil sige at gå i skole og skulle lære. Nøgleord er her faglighed, trivsel, omsorg og glæden ved at lære. Det er altafgørende, at der skabes og opretholdes et undervisnings- og læringsmiljø, hvor den enkelte elev både bliver udfordret og føler sig tryg i samværet med sin klasse i undervisningen. På Skærbækk Realskole er tillid imellem eleverne og eleverne og lærerne en bærende søjle og en del af skolens værdigrundlag. I mellemgruppen begynder eleverne også at tage på længere skolerejser. Mens 4. klasse er på Fanø sammen med 3. klasse, er  5. klasse typisk i Århus, mens 6. klasse enten er i København eller på Bornholm.

– – –

“I dansk i på mellemtrinnet arbejdes der bla. med fælles romanlæsning og individuelle læsninger. Der laves feriefoldebøger, som kan gives meget individuelle præg. For at give eleverne lysten til at skrive og udtrykke arbejdes der meget med fokus på skrift og skrivning. Herudover arbejdes der også med grundlæggende grammatikøvelser. Endelig så er det på Skærbæk Realskole en tradition at fjerdeklassen står for skuespillet til årets skolefest.”

“Det er afgørende at stimulere elevernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i de enkelte fag. Derfor er undervisningen i engelsk i høj grad centreret om alt det spændende, som kan være med til at øge elevernes engelske ordforråd.”

Information

4., 5. og 6. klasse holder til i hovedbygningen på skolegade 13. Vi mødes alle fra 0. til 5/6. klasse hver morgen til enten morgensang i aulaen, en frisk morgen-gåtur, læsebånd, sprogbad eller hvad lærerne nu ellers finder på:-)