Skærbæk Realskole

Skolegade 13  -  6780 Skærbæk
T: 7475 1124
M: kontor@skaerbaek-realskole.dk
Image
Image
Image

Skærbæk Realskole
Skolegade 13  -  6780 Skærbæk - T: 7475 1124 - M: kontor@skaerbaek-realskole.dk

Om Skærbæk Realskole

Adresse
Skærbæk Realskole
Skolegade 13
6780 Skærbæk

Tlf. 74 75 11 24
E-mail: kontor@skaerbaek-realskole.dk

Web: www.skaerbaek-realskole.dk


Skoleleder: Tina Israelsen

Viceskoleleder: Rasmus Christian Bro Lorenzen

Formand for skolebestyrelsen: Allan Pedersen Bestyrelse og generalforsamling
Skolen er en selvejende institution under Undervisningsministeriet (Lov om friskoler og private grundskoler). Skolen ledes på det overordnede plan af en forældrebestyrelse. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året.

Indmeldelse
Kan ske ved henvendelse til skolens kontor på alle skoledage eller elektronisk via skolens hjemmeside.

Udmeldelse
Kontakt venligst skolen på tlf. 74 75 11 24


Skolepengene
Skolepengene udgør 1335kr.(0.-9.kl) og 1485kr.(10.kl) om måneden inkl. værkstedstimer. Der betales i 12 måneder om året, og af hensyn til skolens administration skal der betales via pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).
For ét sfo-modul betales derudover 425 kr. om måneden. For to moduler betales 450 kr. om måneden og for tre moduler betales 495 kr. om måneden. 
Denne ordning gælder for alle skoledage. Deltagelse i skolefritidsordningen på skolefridage sker efter tilmelding til SFO-ansvarlig, Ingeborg. Vi skal oplyse, at skolefritidsordningen er lukket 3 uger i juli måned og mellem jul og nytår.


Søskenderabat

  • For søskende nr. 1 gives der 250,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 2 gives der 500,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 3 gives der 900,- kr. i rabat.
  • For søskende nr. 4 og derover er betalingsfri.

 

Computer, programmer og hjælpemidler 

Fra og med 6. klasse skal eleverne medbringe egen computer til undervisningen. Den skal have mindst 4 gigabyte ram og et windows-styresystem svarende til Windows 10 eller nyere. På Skærbæk Realskole skal de fleste opgaver og afleveringer afleveres i skolens sky, Easyiq, som er en Office365-skyløsning. Via denne sky kan man gratis downloade og bruge Microsofts office-pakke så længe man er elev hos os.  


Friplads
Der kan søges hel eller delvis friplads til skolepengene afhængig af husstandsindkomsten. Der søges på skema, der udleveres på skolens kontor. 

Befordring
Nogle af skolens elever benytter offentlig transport. Andre benytter en af skolens egne busruter, som er tilpasset den aktuelle elevgruppe. Yderligere oplysninger om transport kan fås ved henvendelse til skolens kontor eller på skolens hjemmeside.

I skoleåret 2022/2023 er der en årlig egenbetaling for elever på Bingo-bus ruten og på togkort for elever fra Esbjerg Kommune på kr. 1.000,-


Klassetrin, klassekvotient og spor på skolen

  • 12 klasser fordelt på 0. - 10. klassetrin

I 0. klasse optages 22 elever i august. I 1. til 6. klasse har vi på flere trin 24 elever. I 7. til 9. klasse har vi af og til 25-26 elever. Klassekvotienten er noget der overvejes meget nøje på hvert klassetrin i samarbejdet mellem lærerne og ledelsen ud fra elevsammensætningen med mere i de forskellige klasser. Der vil således også være klasser med færre elever, hvor vi ikke tager flere elever ind det pågældende år.


Opdelt i:

  • indskoling: 0. - 3. klassetrin (1 spor)
  • mellemtrin: 4. – 6. klassetrin (1 spor)
  • overbygning: 7. – 9. klassetrin (1 spor) samt 10. klasse (2 stamhold)Typer af tilbud efter skoletid
Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen har åbent 

  • mandag til torsdag fra kl. 6.15 til 16.30
  • fredag fra kl. 6.15 til 16.00.


Morgenmodulet
Rent praktisk har vi ordnet det sådan, at der er et morgenmodul fra kl. 6.15 til 7.55, hvor skolen begynder. I morgenmodulet er der mulighed for fælles morgenmad. Det er meget hyggeligt at spise sammen, og det kan også give en lidt mere rolig morgen hjemme, hvor børnene så heller ikke skal helt så tidligt op.


Eftermiddagsmoduler
Fra 13.50 har vi et modul frem til kl. 15 og igen et modul fra kl. 15 til 16.30. Her er der mulighed for forskellige kreative aktiviteter bl.a. forskellige spil og ikke mindst for at lege både indendørs og udendørs.


Åben for alle elever
Skærbæk Realskoles skolefritids-ordning er åben for alle elever på skolen - også for elever, der går i 4. klasse og opefter.

Skærbæk Realskole  -  Skolegade 13  -  6780 Skærbæk  -  T: 7475 1124  -  M: kontor@skaerbaek-realskole.dk